CO-Pilot tar uppdrag i rymden! 

CO-Pilot har erhållit ett uppdrag i Rymden, spännande färd som startar och landar på söder.
Ovanpå Söderledstunneln, med de utmaningar de ger har vi ett uppdrag åt GEMFAST att genomföra en omdaning av Kv Jupiter Mindre som idag inhyser Tyréns huvudkontor. Fastigheten ska anpassas för att bli en modern ”Multi Tenant” byggnad och bla inhysa Lärarförbundet och Helio.