AFFÄRSIDÉ

Each element of the theme is tested to make sure that the layout adapts. It is compatible with all the modern smartphones and tablets.

MÅL

We have build the theme with SEO in mind, following the main SEO practices and making sure that all the contents is fully index-able.

VISION

Simple and elegant are what you see in Heli. Using two basic colors black and white, Heli design is not boring but very different and high level.

PERSONAL

We take customer support seriously. A dedicated forum for customer has been setup where we offer  friendly customer support.

Urban Persson VD

VAD KUNDER SÄGER

För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och nära våra kunder. Vi driver och leder våra uppdrag mot uppsatta mål med höga krav på teamarbete och resultat.

Bättre  kan  det inte bli!  Vi blev klara i tid trots väder och vind. Detta gäng rekommenderas varmt !

A well designed, easy to use one with a good support. I highly recommend you consider Heli if you are going to make your website professional looking.

Great theme with a lots of customization possible. Customer service is fast, nice, and very competent. Thank you for this great product.

KOLLEGOR

23

PROJEKT

136

KAFFE KOPPAR

9670

KUNDER

68

VÅRA REFERENSER

COPILOT grundades 2003 och består idag främst av tre affärsområden – Bygg & Fastighet, Teknik & Säkerhet samt Energi. Sedan har vi ett fjärde affärsområde i Infrastruktur som ligger som en gemensam nämnare i allt det vi gör.  Vi har en lång och gedigen erfarenhet av de flesta förekommande projekt och entreprenader och vi har under årens lopp lyckats bygga upp ett stort och brett kontaktnät av både pålitliga och kunniga leverantörer och samarbetspartners.