BYGG &PROJEKTLEDNING

Vårt mål är alltid att utföra det arbete som önskats på ett sett som överaskar positivt i tid och kvalité.

Vad gör vi?

Bolagets kärnverksamhet utgörs av att erhålla projektledningstjänster inom byggsektorn, med en inriktning mot kommersiella fastigheter. De tjänster vi erbjuder varierar från tidiga skeden till genomförande av byggprojektet.

Vår interna kompetens är idag främst inriktad på bygg- och projektledning, som är vår kärnverksamhet. Vidare har vi ingen egen kalkylkompetens, utan dessa tjänster köper vi från specialistföretag eller via underkonsulter, beroende på uppdragets utformning. I övrigt behärskar vi de specialistkompetenser som krävs för våra uppdrag såsom projekteringsledning, inköp och produktionsledning m.m.

Vi har Stor-Stockholm som hemmamarknad och vårt kontor är lokaliserat där. I övrigt åtar vi oss uppdrag utanför Stockholm om på begäran från våra kunder.

Våra tjänster

 • Byggledning & Projektledning
 • Projektsamordning
 • Strategisk rådgivning
 • Upphandling & Inköp
 • Logistikhantering
 • APD-Planer
 • Kvalitetsansvarig
 • KMA stöd och internrevisoner
 • Projektuppföljning 
 • Investeringskalkyler 
 • Teknisk Förvaltning 
 • Teknisk Due Diligence 

Referenser

Vi har erfarenheter från i stort sett alla typer av byggprojekt. Från kontor, bostäder, skolor, stormarknader, hotell till anläggningsarbeten.

VAD KUNDER SÄGER

För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och nära våra kunder. Vi driver och leder våra uppdrag mot uppsatta mål med höga krav på teamarbete och resultat.

Bättre  kan  det inte bli!  Vi blev klara i tid trots väder och vind. Detta gäng rekommenderas varmt !