BYGG & PROJEKTLEDNING

Vårt mål är att alltid utföra det arbete som önskats på ett sätt som överraskar positivt i både tid och kvalitet.

Vi har erfarenheter från i stort sett alla typer av byggprojekt. Från kontor, bostäder, skolor, stormarknader, hotell till anläggningsarbeten.

Vad gör vi?

Bolagets kärnverksamhet utgörs av att erhålla projektledningstjänster inom byggsektorn, med en inriktning mot kommersiella fastigheter. De tjänster vi erbjuder varierar från tidiga skeden till genomförande av byggprojektet.

Vår interna kompetens är idag främst inriktad på bygg- och projektledning, som är vår kärnverksamhet. Vidare har vi ingen egen kalkylkompetens, utan dessa tjänster köper vi från specialistföretag eller via underkonsulter, beroende på uppdragets utformning. I övrigt behärskar vi de specialistkompetenser som krävs för våra uppdrag såsom projekteringsledning, inköp och produktionsledning m.m.

Vi har Stor-Stockholm som hemmamarknad och vårt kontor är lokaliserat där. I övrigt åtar vi oss uppdrag utanför Stockholm om på begäran från våra kunder.

Våra tjänster