Copilot
ENERGI & FASTIGHET

Vårt mål är alltid att utföra det arbete som önskats på ett sett som överaskar positivt i tid och kvalité.

VAD GÖR VI

Inom affärsområde Energi hjälper vi dig med allt ifrån förstudier och utredningar till projektering och dokumentation. Att vara förstahandsvalet när ni ska driva ett projekt i mål – då är vi det självklara valet! 

Våra kunder är oftast stadsnät, teleoperatörer eller entreprenörer. Stora och små fastighetsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar är andra typer av kunder vi också har. Våra kunder återfinns inom den privata och offentliga sektorn. Inget projekt är för litet eller stort för oss. Vi hjälper er att bli framgångsrika!

Kommunikation och ledarskap är för oss centrala begrepp när det gäller att få komplicerade projekt att löpa smidigt från start till mål.

VARFÖR VÄLJA OSS

  • Analys och rådgivning
  • Projektledning
  • Projektsamordning
  • Fiberprojektering
  • Dokumentation, CAD
  • Finansiering

KOPPAR KAFFE

9670

PROJEKT

136

KOLLEGOR

23

KUNDER

68

VAD VI GÖR

COPILOT grundades 2003 och består idag främst av tre affärsområden – Bygg & Fastighet, Teknik & Säkerhet samt Energi. Sedan har vi ett fjärde affärsområde i Infrastruktur som ligger som en gemensam nämnare i allt det vi gör.  Vi har en lång och gedigen erfarenhet av de flesta förekommande projekt och entreprenader och vi har under årens lopp lyckats bygga upp ett stort och brett kontaktnät av både pålitliga och kunniga leverantörer och samarbetspartners.

Bygg & Fastighet
98%
Teknik & Säkerhet
97%
Energi
92%
Infrastruktur
90%

VI ÄR Copilot

BYGG & FASTIGHET

Vi vänder oss till både stora och små fastighetsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, byggbolag etc. Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.

TEKNIK & SÄKERHET

Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enstaka tekniska tjänster inom Teknik och Säkerhet.

ENERGI

Energieffektiviseringsåtgärder i en fastighet är  lönsamma investeringar, vilket gör att man får en relativt snabb Pay-off tid (återbetalningstid) på dessa typer av investeringar. Vi hjälper er hela vägen

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen har blivit en allt viktigare del i all samhällsplanering och får därmed en mer och mer dominerande roll i nya byggprojekt. Vägar, parkeringar, plats för utryckningsfordon, bussar, spårbunden trafik, gångstråk, cykelbanor, bredbandsnät, mobiltelefoni…

VI HJÄLPER DG

  • Client 01
  • Client 02
  • Client 03

Kontakta någon utav oss om du har frågor kring vårt företag och våra tjänster så hjälper vi dig hela vägen, vi berättar gärna om oss och hur vi arbetar

VAD KUNDER SÄGER

För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och nära våra kunder. Vi driver och leder våra uppdrag mot uppsatta mål med höga krav på teamarbete och resultat.

Bättre  kan  det inte bli!  Vi blev klara i tid trots väder och vind. Detta gäng rekommenderas varmt !

A well designed, easy to use one with a good support. I highly recommend you consider Heli if you are going to make your website professional looking.

Great theme with a lots of customization possible. Customer service is fast, nice, and very competent. Thank you for this great product.