Copilot
ENERGI & DRIFT

Vårt mål är alltid att utföra det arbete som önskats på ett sett som överaskar positivt i tid och kvalité.

VAD GÖR VI

Inom affärsområde Energi & Drift

vänder vi oss till både små och stora kunder där vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enskilda tjänster inom energi & drift.

Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är ofta betingat med relativt stora investeringar beroende på vilken typ av åtgärder som måste göras för att kunna minska sin energianvändning utan att göra inskränkning på inomhusklimatet i en fastighet.

Energieffektiviseringsåtgärder i en fastighet är ofta relativt lönsamma investeringar, vilket gör att man får en relativt snabb Pay-off tid (återbetalningstid) på dessa typer av investeringar. Genom att enbart fokusera på frågan om energieffektivisering så leder resultatet till en minskning av energikostnaderna på ca 5- 10 %

En regel säger att en sparad driftskostnadskrona leder oftast till ett ökat värde på fastigheten motsvarande 15-20 ggr.

För att nå ett optimalt resultat rekommenderar vi att man följer en viss process när man vill genomföra en energieffektivisering av en fastighet. Där första steget är att genomföra energianalys av fastigheten och ta fram ett effektiviseringsprogram, steg två är att prissätta och validera samtliga åtgärder, steg tre är att genomföra dom och steg fyra är att kontrollera och följa upp genomförda åtgärder.

Vi leder er i rätt riktning genom att öka värde och er lönsamhet!

VARFÖR VÄLJA OSS

 • Energiinventering
 • Energianalys
 • Energi- & Driftoptimering
 • Projektledning & Projektsamordning
 • Projektering & Kalkylering
 • Analys, Upphandling & Genomförande
 • Energideklarationer
 • Investerings & Pay-off kalkyler
 • Uppföljning & Kontroll
 • Analys & Rådgivning
 • Finansiering

KOPPAR KAFFE

9670

PROJEKT

136

KOLLEGOR

23

KUNDER

68

VAD VI GÖR

COPILOT grundades 2003 och består idag främst av tre affärsområden – Bygg & Fastighet, Teknik & Säkerhet samt Energi. Sedan har vi ett fjärde affärsområde i Infrastruktur som ligger som en gemensam nämnare i allt det vi gör.  Vi har en lång och gedigen erfarenhet av de flesta förekommande projekt och entreprenader och vi har under årens lopp lyckats bygga upp ett stort och brett kontaktnät av både pålitliga och kunniga leverantörer och samarbetspartners.

Bygg & Fastighet
98%
Teknik & Säkerhet
97%
Energi
92%
Infrastruktur
90%

VI ÄR Copilot

BYGG & FASTIGHET

Vi vänder oss till både stora och små fastighetsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, byggbolag etc. Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.

TEKNIK & SÄKERHET

Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enstaka tekniska tjänster inom Teknik och Säkerhet.

ENERGI

Energieffektiviseringsåtgärder i en fastighet är  lönsamma investeringar, vilket gör att man får en relativt snabb Pay-off tid (återbetalningstid) på dessa typer av investeringar. Vi hjälper er hela vägen

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen har blivit en allt viktigare del i all samhällsplanering och får därmed en mer och mer dominerande roll i nya byggprojekt. Vägar, parkeringar, plats för utryckningsfordon, bussar, spårbunden trafik, gångstråk, cykelbanor, bredbandsnät, mobiltelefoni…

VI HJÄLPER DIG

Kontakta någon utav oss om du har frågor kring vårt företag och våra tjänster så hjälper vi dig hela vägen, vi berättar gärna om oss och hur vi arbetar

VAD KUNDER SÄGER

För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och nära våra kunder. Vi driver och leder våra uppdrag mot uppsatta mål med höga krav på teamarbete och resultat.

Bättre  kan  det inte bli!  Vi blev klara i tid trots väder och vind. Detta gäng rekommenderas varmt !