Kvalité & Miljö

Vi älskar att ständigt förbättra oss. För att hålla oss på tårna och överträffa förväntningar i flera led jobbar vi i enlighet med följande riktlinjer:

Kvalitétspolicy

Vi älskar att ständigt förbättra oss. För att hålla oss på tårna och överträffa förväntningar i flera led jobbar vi i enlighet med följande riktlinjer:

Kundtillfredsställelse

Medarbetartillfredställelse

Ägartillfredställelse

Samhälle

Ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Vi vill dra vårt strå till stacken för att minimera miljöpåverkan och ta hand om vår kära planet. Därför jobbar vi i enlighet med följande riktlinjer:

Principer och krav

Miljömål

Löpande miljöarbete

Kompetens

Resursanvändning

Klimatpåverkan