KVALITET
& MILJÖ

VI TÄNKER VI GÖR

Vårt motto”Rätt kvalitet i rätt tid”. Det uppnår vi genom att säkra huvudprocesserna i verksamheten; bra planering, återkoppling och effektiv projektstyrning.

KVALITETSPOLICY

 • Vi ska alltid skall leverera en produkt med rätt kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav.
 • Vi skall tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer fortlöpande uppdatera vårt kvalitetstänkande.
 • Allt från vår första kundkontakt till färdig anläggning skall genomsyras av kvalitetstänkande.
 • Våra medarbetares ansvar skall präglas av ett stort engagemang och hög kompetens.
 • Vi skall ständigt satsa på förbättring genom utveckling, utbildning samt erfarenhetsåterföring.
 • Vi skall öppet redovisa vårt kvalitetsarbete.

MILJÖPOLICY

 • Vi skall minimera effekterna av ingrepp i natur och biologisk mångfald.
 • Vi skall engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 • Vår verksamhet styrs av ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål samt ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • Vi skall uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
 • I miljöfrågor skall vi aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete.

VÅRT MOTTO

På CO-Pilot arbetar vi efter mottot ”Rätt kvalitet i rätt tid”. Det uppnår vi genom att säkra huvudprocesserna i verksamheten; bra planering, återkoppling och effektiv projektstyrning. En anpassad uppföljning på detta gör att vi hela tiden ger oss chansen att bli bättre och nå 100% av våra uppsatta mål.

KVALITETSPOLICY
96%
MILJÖPOLICY
98%

Bättre  kan  det inte bli!  Vi blev klara i tid trots väder och vind. Detta gäng rekommenderas varmt !

A well designed, easy to use one with a good support. I highly recommend you consider Heli if you are going to make your website professional looking.

Great theme with a lots of customization possible. Customer service is fast, nice, and very competent. Thank you for this great product.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

I varje projekt och hos våra uppdragsgivare siktar vi på långsiktiga relationer som bygger på kunskap, kvalité och genomförande!