Installationssamordnare VVS

Vi vill under våren utöka vårt team på CO-Pilot och söker just nu en Installationssamordnare med VVS-bakgrund.

Eftersom ett av våra mål är en jämn könsfördelning så ser vi gärna kvinnor som sökande till den här tjänsten.

Vi ser fram emot att just du kommer in med energi och driv och utvecklar vårt grymma team inom Projektledning.

Som installationssamordnare är du koordinator mellan bygg- och installationsentreprenörerna och leder installationsarbetet i byggprojekt från projektutvecklingsskedet till projektavslut.

Du kommer bl.a. att arbeta med projektering, installationsupphandlingar, tidsplanering, framtagande av olika tekniska lösningar samt driftsättning och avprovning av projekten samt agera sakkunnig i Installationsfrågor inom VVS. Du har även ett stort ansvar i att löpande kontrollera/ansvara för att den ekonomiska hanteringen från installatörerna är korrekt. Arbetet innebär samverkan med aktuella projektteam, myndigheter, beställare, konsulter, leverantörer och underentreprenörer.

Bland dina egenskaper återfinns att du är en engagerad person, med kund- och resultatfokus. Du är van att ta egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Du är en person med gott tekniskt kunnande och en praktisk läggning. Du är självgående både vad avser projektplanering och kundkontakter.

Du är prestigelös och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare. Du vill och kan ta ansvar för projektens genomförande. Självklart har du god erfarenhet inom konsult, installations- eller entreprenadbranschen samt ett brinnande intresse av att lära dig mer.