OUR BLOG

06 feb 2019

Copilot till Wenner-Green Center

Copilot flyttar in i Wenner-Green Center!

Vi flyttar till nya lokaler av flera skäl  säger VD Urban Persson men främst för att komma till lokaler där vi kan fortsätta att växa och utvecklas. Copilot har sedan ett par år tillbaka befunnit sig i en intressant tillväxt av både kunder och kollegor och vi har för avsikt att fortsätta så. Vi har stora förhoppningar och flera roliga projekt på väg in under 2019 och 2020.

Så varmt välkomna att hälsa på oss, kaffet står  alltid på!

dandified-admin

Write a Reply or Comment