Aktuellt hos oss

25 jan 2021

Nytt kul uppdrag

Dagabs nya centrallager – Bålsta

CO-Pilot Bygg & Projektledning AB har fått i uppdrag av Nordec OY att bygg- och projektleda Dagabs nya storlager i Bålsta.

Vår projektledare Kjell Strand kommer fungera som Site Manager under byggtiden.

Redan 2021 skall det enorma lagret var uppfört. Lagret skall bli 105 000 kvm stor till ytan och 30 m hög.
Bygget kommer pågå i etapper och ska stå helt färdig under 2023.

admin