Om oss

På CO-Pilot arbetar vi efter mottot ”Rätt kvalitet i rätt tid”. Det uppnår vi genom att säkra huvudprocesserna i verksamheten; bra planering, återkoppling och effektiv projektstyrning. En anpassad uppföljning på detta gör att vi hela tiden ger oss chansen att bli bättre och nå 100% av våra uppsatta mål.

Vilka är vi?

Vi började vår resa 2001 och är idag ett väletablerat bolag i branschen.

Under åren har vi skaffat oss lång och gedigen erfarenhet av de flesta typer av projekt och entreprenader samt byggt upp ett svårslaget nätverk av riktigt vassa leverantörer och samarbetspartners.

Hos CO-Pilot vill vi ha ett fullständigt öppet klimat där alla kön, hudfärger, religiösa tillhörigheter och sexuella läggningar samexisterar och skapar magi tillsammans.

Det uppnår vi genom en rekryteringsfilosofi som eftersträvar att skapa en trygg och stabil arbetsmiljö där vi noggrant väljer ut våra medarbetare så att de passar in i företagets kultur och långsiktiga strategi.

Mål

CO-Pilot ska vara branschens mest spännande och attraktiva företag som jobbar med spektakulära och inspirerande projekt där vi levererar service och kvalitet i en helt egen klass.

Vi ska vara företaget som är synonymt med aktiva och hälsosamma människor som
tar ställning för mångfald och hållbar utveckling.
Både kunder och medarbetare i centrum är vårt motto!

Byggstenar

Engagemang, kommunikation och ett tydligt ledarskap är våra verktyg för att lyckas gå i mål med stora och komplexa projekt.

Genom vår stora bredd och kunnande kan vi som en helhetsleverantör tillgodose våra kunders olika behov och önskemål.

Bygg och Projektledning

Vi vänder oss till både stora och små fastighetsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, byggbolag etc. Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.

Vision

”CO-Pilot ska bli branschens mest spännande och attraktiva företag för såväl kunder, samarbetspartners som medarbetare och våra uppdrag är de spektakulära projekten” Vi ska vara företaget som är synonymt med aktiva och hälsosamma människor som tar ställning för mångfald och hållbar utveckling. Vi vill sticka ut och uppfattas som byggbranschens utmanare.

Mål

Att vara en attraktiv arbetsgivare och den självklara samarbetspartnern som skapar både värden och resultat.

Affärside

”Tillsammans med våra kunder genomför vi fantastiska kommersiella projekt i Stockholm med engagerade medarbetare utvecklar vi och leder dessa från ide till färdig byggnad med en hög servicenivå” Vi är ett projektledningsbolag som tillhandahåller resurser för att driva byggprojekt från idé till färdig byggnad. Vi rekryterar de bäst lämpade medarbetarna till varje enskilt projekt. Vi är lyhörda och flexibla mot våra kunder. I projekten sköter vi hela processen från tidiga skeden till programskede, projektering, upphandling och genomförande.

Personal

Vi eftersträvar att skapa en stimulerande och trygg arbetsmiljö genom engagemang, kommunikation och personlig utveckling

Historia

Företagets startades av Nils Johansson och Per Sjöberg den 2 april 2001, med ett engelskt fastighetsbolag PLC Holdings som första uppdragsgivare. CO-Pilot hade en viktig roll i utvecklingen av det som idag är Solna Business Park med hyresgäster som ICA Maxi, ICA:s huvudkontor, COOP:s huvudkontor, EDB, Unilever, Green Cargo, Maud`s Hotel och Nautilus Gym mfl.

CO-Pilot startades som ett nätverksföretag, dvs med ett fåtal anställda och inhyrd specialkompetens i form av underkonsulter, som rekryterades för varje enskilt uppdrag. Därför var CO-Pilot ett kommanditbolag initialt.

2005 ombildades företaget till ett aktiebolag och i samband med att Per Sjöberg lämnade företaget kom nya delägare in i form av Elisabeth och Johan Sundberg. 2014 övertog Nils Johansson åter företaget som huvudägare. 2017 inleddes ett samarbete och samgående med Friside AB i syfte att utveckla flera teknikgrenar med telecom, brand och säkerhet. Det samarbetet upphörde 2019, och från och med 2020 äger Nils Johansson åter 100 % av bolaget. Verksamheten koncentreras idag fullt ut på sin ”Core Business”, dvs Bygg- och Projektledning.

 Idag har bolaget uppdrag åt Tomteboda Real Estate, SHH, Fabege, Hufvudstaden, Skandia Fastigheter och Vasakronan mfl.