KV HÄSTEN 19 OCH 20

Projektnamn, lokalisering: Kv Hästen 19-20, Stockholm.
Beställare: Hufvudstaden
Typ av lokal/fastighet: Kontor
Yta: 2 000 BTA
Uppdrag: Projektledning, HGA Starbreeze.
Värde: 20 MSEK (Projektkostnad)
(Genomförandeår:) 2017