KV HÄSTEN 19-20

Projektnamn, lokalisering: Kv Hästen 19-20, Stockholm.
Beställare: Hufvudstaden
Typ av lokal/fastighet: Kontor
Yta: 2 500 BTA
Uppdrag: Projektledning HGA AG Advokater
Värde: 25 MSEK
(Genomförandeår:) 2015