KV TROLLHÄTTAN 33

Projektnamn, lokalisering: Kv Trollhättan 33, Stockholm.
Beställare: AMF Fastigheter
Typ av lokal/fastighet: Hotell
Yta: 30 000 BTA
Uppdrag: Byggprojektledning
Värde: 1,1 Miljard (Projektkostnad)
(Genomförandeår:) 2016-2018

Mitt i Stockholms city finns fem hus, fyra gator och två torg. Här har AMF Fastigheter skapat ett nytt stadsrum – Urban Escape Stockholm. Den här fastigheten, Trollhättan 33 på Brunkebergstorg, är del av det nya, idédrivna konceptet. Med Urban Escape skapar vi en stark helhet med kontor, hotell, restauranger och service utvecklat utifrån innovation, kunskap och kreativitet. Stockholms bästa läge – mitt i city och granne med Gallerian.