STENDÖRREN

STENDÖRREN ÄGER, UTVECKLAR OCH FÖRVALTAR LOKALER SOM GÖR SKILLNAD

Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror. Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Rosersberg, Enköping, Flen och Eskilstuna.

Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark i samma områden. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje. Det här kan gälla optimering av allt från tillgänglighet och uppvärmning till planritning och belysning.

Vi lägger även in fiber i alla våra kommersiella lokaler, köper bara in grön el och byter ut gamla oljepannor mot fjärrvärme för att minska miljöpåverkan, sänka värmekostnaderna och säkerställa en god funktionalitet på samma gång.