Kv Selfoss Kista

Projektnamn, lokalisering: Kv Selfoss Kista.
Beställare: SHH Bostad AB
Typ av lokal/fastighet: Bostäder, 276 lgh och garage.
Yta: 25 000 BTA
Uppdrag: Byggprojektledning
Värde: 450 MSEK (Projektkostnad)
(Genomförandeår:) 2018-21

Hela projektet innefattar tre etapper om totalt 276 prisvänliga lägenheter och ett underliggande garage, och SHH:s vision för området är att skapa ett delvis öppet kvarter om 3-8 våningar med uppbrutna fasader i huvudsak utförda som putsade med omväxlande mörkgröna, ljusgrå och gråvita kulörer. För att ge tydligare tyngd och materialkaraktär åt byggnaden utförs basen av tegel med fint bearbetade detaljer runt entréer och öppningar. Gården utgörs av en öppen delvis grön, delvis hårdgjord yta och innehåller såväl privata som gemensamma uteplatser, samt lekplatser och cykelparkering.