TOMTEBODA STOCKHOLM

Projektnamn, lokalisering: Tomteboda, fd Postterminal.
Beställare: Terminal RE Tomteboda AB
Typ av lokal/fastighet: Kontor, skola och logistik.
Yta: 100 000 BTA
Uppdrag: Byggprojektledning
Värde: 1 Miljard (Projektkostnad)
(Genomförandeår:) 2017-2021

Tomtebodaterminalen är ett av de största och mest intressanta exemplen på 80-talets arkitektur i gränslandet mellan rationalism och postmodernism.

Byggnaden uppfördes för Posten åren 1982–1984 Börge Österholm, fd koncernchef på Posten, ”… det var en härlig tid med en enorm tillväxt i Stockholm. Tomtebodaterminalen revolutionerade brevhanteringen med nya automatiska sorteringsmaskiner och terminalen blev ett skyltfönster för många andra länder.”

Det välrenommerade arkitektkontoret Rosenberg & Stål ritade.

Så här berättar Gustaf Rosenberg i tidningen Betong nr 4/11, ”Huvudfasaderna har olika karaktär och kontrasterar med varandra. Den slutna, strama fasaden mot bangården och den mer upplösta fasaden mot sydväst med huvudentrén, personalrum ned uteplatser på planterade terrasser och med varm färgsättning. Betong och stockholmsgult skulle det vara.

Stockholm kallades ”the yellow city” av sjömännen som anlände till Stockholm på 1700-talet eftersom de kalkputsade fasaderna beströks med en färglös vätska med järnvitriol och järnoxid som med tiden gav den lejongula färgen. Vi tog färgprov bland annat vid Gustaf Adolfs torg för att få rätt nyans. Så det är alltså inte postgult, vilket man kan tro. Speciellt för detta lustbetonade uppdrag var att Postverket och Statens konstråd fastslog att terminalen skulle vara ett ”pilotprojekt för konstnärlig utsmyckning i industriell miljö”.

Därför tog jag hjälp av konstnären Åke Pallarp redan på skisstadiet och han var också med över till Finland för att utforma detaljer i betongelementen. Om Posten flyttar ut… kanske kan de stora spännvidderna och de stora takhöjderna erbjuda många andra användningsområden.”