Vid Tomteboda hittar en av Sveriges största byggnader med drygt 100 000 kvm, uppdelad i tre huskroppar. Mot sydväst är fasaden terrasserad vilket ger stora fina uteplatser med vidsträckt utsikt. Mot bangården, där fasaden är sluten, finns gångstråk för att snabbt ta sig från ena änden till andra. I hela området kring Tomteboda pågår stora förändringar och Copilot är med i flera delar av projektet