KTH Södertälje

CO-Pilot var projektledare för ombyggnaden Astras f.d. huvudkontor från slutet på 50-talet i Södertälje. Projektet omfattade 14 000 m2 BTA varav 8 000m2 var avsedda för KTHs verksamhet. KTH Södertälje flyttade hit med en helt ny civilingenjörsutbildning, som startade hösten 2017.

Scania, Astra Zeneca, KTH och Södertälje kommun stod bakom satsningen på en plats för samverkan mellan näringslivet och akademin. Södertälje Science Park ligger i området Snäckviken som förvandlades från ett slutet industri- och forskningsområde till ett öppet campus


KTH och Södertälje Science Park har identifierat behovet av ett samlande rum som stimulerar kontakter mellan företag, forskare och studenter. CO-Pilot har arbetat på uppdrag av KTH med processledning och programskrivning för samverkan mellan de olika aktörerna.

Byggnaden erbjuder fria spännvidder, höga våningshöjder och flexibla tekniska lösningar. Huvudmaterialet på den nya byggnadens fasader blir trä. I nybyggnaden är det stora rum för utbildning vilket skapar behov av stora ljusinsläpp. Mot detta står nödvändigheten att begränsa solinstrålning för att inte skapa för stort kylbehov. Fasaderna får därför ett raster av limträ i en grövre dimension.

Information

Projektnamn, lokalisering:

Kv. Pyramiden 20

Beställare:

Acturum

Typ av lokal/fastighet:

Universitet

Yta:

14 000 BTA

Uppdrag:

Projektledning

Värde:

Genomförandeår:

2015-2017