Friends Arena

CO-Pilot hade under 5 år ett uppdrag åt Svenska Fotbollsförbundet att se över utveckling av Råsunda Fotbollsstadion. Vi gjorde ett flertal studier om hur Råsunda skulle utvecklas för att möta de nya krav som ställdes UEFA och FIFA. Vi tittade på upprustning och ombyggnad av den gamla Stadion som var i dåligt skick, parallellt tittade vi på att bygga en ny stadion på Skytteholm bla. Detta skedde i samråd med Solna Stad och den pågående utvecklingen av Frösundaleden, snabbspårvägen och vad som skulle hända i Solna Centrum? 

Detta resulterade i en helt ny stadion inom det område där det ligger idag. Detta är en egen historia som i hög grad möjliggjordes av Erik Paulsson (Fabege) som stod bakom detta mycket spektakulära beslut. Då var området i det närmaste ett nedgånget industriområde som var i stort behov av upprustning, idag är Arenastaden, en toppmodern stadsdel. CO-Pilot hade förmånen att vara delaktig och som projektledare leda utvecklingen av och byggandet av det som idag är Friends Arena. Hela projektet genomsyrades av komplicerade fastighetsfrågor kopplat till den Detaljplan som erfordrades för att möjliggöra byggandet av Arenan. Solna Stad som på den tiden var delägare i Arenabolaget som stod bakom Friends Arena, var en part vi samarbetade mycket med. 

Information

Projektnamn, lokalisering:

Friends Arena

Beställare:

Arenabolaget i Solna

Typ av lokal/fastighet:

Arena

Yta:

Uppdrag:

Projektledning

Värde:

2,8 Miljarder kr

Genomförandeår:

2008-2012