Hufvudstaden

CO-Pilot har under en lång tid haft uppdrag och samarbetat med Hufvudstaden och i huvudsak inom sk ”gyllene triangeln” i City. Hufvudstaden har företrädesvis högkvalitativa kontors- och butikslokaler i Stockholm och Göteborg, och vi har haft förmånen att få leda en del av dessa projekt i Stockholms City. Vi har även haft uppdrag inom det anrika NK-Varuhuset (Stockholm) med den pågående omdaningen som heter NK 2020. 

Vi har projektlett ett flertal hyresgästanpassningar inom kontorsdelen på NK som ritats av Asplund. Det gäller bla anpassningar för Foyen Advokatfirma, Andersson & Gustavsson Advokatbyrå, Hufvudstadens kontor, Arctic Securities, Starbreeze samt Credit Agricol mfl.

Information

Projektnamn, lokalisering:

Kv Hästen 19-20, Stockholm.

Beställare:

Hufvudstaden

Typ av lokal/fastighet:

Kontor

Yta:

2 000 BTA

Uppdrag:

Projektledning, HGA Starbreeze.

Värde:

20 MSEK (Projektkostnad)

Genomförandeår:

2017