SHH Bostad

CO-Pilot har varit projektledare och med beställare från SHH samt Fabege lett utvecklingen och genomförande av ett bostadsprojekt. Projektet har varit omgärdat av hel del samordning med Stockholms Stad från Detaljplan till genomförandet. Eftersom det händer mycket i området har det varit en stor samordning gällande utvecklingen av infrastrukturen i området med ombyggnad av vägar etc.

Hela projektet innefattar tre etapper om totalt 276 prisvänliga lägenheter och ett underliggande garage i 2 våningar om 235 platser. Idag är det 2 BRF:er och den sista etappen såldes till utländsk aktör och är i dag hyresrätter.

Information

Projektnamn, lokalisering:

Kv Selfoss Kista.

Beställare:

SHH Bostad AB

Typ av lokal/fastighet:

Bostäder, 276 lgh och garage.

Yta:

25 000 BTA

Uppdrag:

Byggprojektledning

Värde:

450 MSEK (Projektkostnad)

Genomförandeår:

2018-2021