Tomteboda

Tomteboda postterminal är ett av de största och mest intressanta exemplen på 80-talets arkitektur i gränslandet mellan rationalism och postmodernism.

Byggnaden uppfördes för Posten åren 1982–1984 Börge Österholm, f.d. koncernchef på Posten, ”… det var en härlig tid med en enorm tillväxt i Stockholm. Tomteboda terminalen revolutionerade brevhanteringen med nya automatiska sorteringsmaskiner och terminalen blev ett skyltfönster för många andra länder.”

Fastigheterna genomgick väldigt stora förändringar teknisk från att varit terminalbyggnader till moderna kontor. Fastigheterna är dessutom antikvariskt skydda vilket tillfört en dimension som medfört ett omsorgsfullt samarbete med främst Solna Stad.

CO-Pilot har medverkat i detta fastighetsutvecklingsprojekt som startade för dryga 8 år sedan när Terminal RE Tomteboda köpte fastigheten av Posten. Initialt lyckades vi med att skriva ett avtal för att flytta SL:s Bussterminal dit, från Hornsberg vilket var starten på projektet. För att lyckas med detta krävdes stora insatser med arbetet för en ny Detaljplan och exploateringen av området. Projektet går nu mot sitt slut och SL flyttar sin bussterminal dit under 2021. 

Fastighetsutvecklingen har bestått i att förvandla en tomställd terminalbyggnad till en blomstrande arbetsplats för c:a 1 000 medarbetare. Det är en fantastisk resa som har omfattat en mängd variabler där vi samordnat såväl detaljplanearbete med Solna Stad som förhandlingar med Trafikverket gällande nyttjandet av spårområdet.

Fastigheten är unik på många sätt, med centralt läge och en karaktärsbyggnad som alla stockholmare har passerat ett antal gånger. Fastigheten är grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Detta innebär givetvis stora utmaningar, men har också varit en möjlighet att profilera och anpassa fastigheten för 2000-talet.

Vi har idag genomfört en total renovering av fastigheten med uppgradering av samtliga installationssystem som efter 30 år var mer eller mindre förbrukade. Ursprungligen projekterades byggnaderna för terminalverksamhet och då dåtidens teknik inte uppfyllde de moderna krav som ställs på kontorslokaler 2021. Byggnaderna är idag Miljöklassificerade enligt BREEAM In Use, Excellent.

Idag har vi samordnat och projektlett antal hyresgästanpassningar för tex SL, MSB, Postnord, Thorén Gruppen, Valneva och Northvolt. Parallellt har hela fastigheten har genomgått en remarkabel upprustning. Ambitionerna har varit höga från beställarhåll vilket satt sin prägel på så sätt att vi bla installerat Stockholms största solcellsanläggning på en enskild byggnad. Vi jobbar också med att installera ett större konstverk som ska vara på plats under våren 2022, vilket kommer väcka en del uppmärksamhet.

Information

Projektnamn, lokalisering:

Tomteboda, fd Postterminal.

Beställare:

Terminal RE Tomteboda AB

Typ av lokal/fastighet:

Kontor, skola och logistik.

Yta:

100 000 BTA

Uppdrag:

Byggprojektledning

Värde:

1 Miljard (Projektkostnad)

Genomförandeår:

2017-2021